Kalite - Hijyen

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

 

♦ Yasal zorunluluk gereğince, İSG uzmanı bulundurmak.

♦ Kanun kapsamındaki tüm işçi sağlığı eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

♦ Risk değerlendirmeleri yaparak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak.

♦ Acil durum tatbikatları düzenlenmek, bunları kayıt altına almak, iyileştirme çalışmaları yapmak.

♦ İş kazalarını kayıt altına almak, Avrupa standardında önlemler almak.

♦ Yasal zorunluluk gereğince, 6 ayda bir mevzuatlara uygunluk kontrolü yaptırmak.

♦ Her yıl kalite belgelendirme kuruluşlarına, üçüncü göz bağımsız denetimleri yaptırmak.

 

©2019 - SAYFAN YEMEK. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi